Download

Download

Isprobajte besplatno

Buy

Paketi

već od 1.498,80 kn

Support

Podrška

F.A.Q. & 24/7 podrška

Ne možete pronaći što vas zanima?

Pokušajte na stranici za podršku/FAQ.

Želite postati preprodavač?


FortisPOS blagajna

Napredna i atraktivna blagajna za ugostiteljstvo, trgovinu i usluge. Provjerite i Vi zašto su mnogi izabrali upravo FortisPOS za svoje poslovanje.
Predstavljamo Vam FortisPOS, atraktivnu te mogućnostima i dizajnom naprednu POS blagajnu za ugostiteljstvo. FortisPOS je kompletno rješenje POS blagajne za caffe barove, restorane, pizzerije, bistroe, pečenjarnice, noćne klubove i slične ugostiteljske objekte. Sadrži mnoštvo opcija kao što su grafički prikaz stolova, narudžbe, načini plaćanja, više nivoa rada, više kasa u cjelinu, daljinski pristup podacima i još mnogo toga.
Ako želite potpunu kontrolu nad poslovanjem vašeg ugostiteljskog objekta, više slobodnog vremena, manje problema sa zakonom, manje problema s osobljem, efikasnije i modernije poslovanje. FortisPOS je rješenje za Vas. FortisPOS program radi na Windows operativnom sistemu. Kao bazu podataka koristi  besplatnu inačicu Microsoft SQL Server Express, što mu daje široki spektar dodatnih mogućnosti koje u DOS sučeljima (crno tekstualno sučelje bez grafike i naprednih funkcija) nije moguće koristiti. Program podržava mrežni rad što znači da jedna ili više kasa mogu biti spojene na centralni server. Korisnik u back office-u može pristupiti bilo kojoj kasi radi uvida u financijsko stanje u bilo kojem trenutku bez zaustavljanja rada kase. Zbog različitih zahtjeva naših klijenata FortisPOS program dostupan je kao standardna PC te kao Touch screen verzija. Obje verzije sadrže iste funkcionalnosti te imaju mogućnost zajedničkog rada u mrežnom okruženju (primjerice neke kase mogu biti standard PC, dok druge u istom sustavu mogu biti Touch screen.). Tvrtka Fabula Fortis d.o.o. i dalje nastavlja razvoj FortisPOS sustava, izdajući novu verziju svakih par mjeseci sa novim funkcionalnostima koja su pretežno sugestija naših postojećih klijenata.


ŠTO MI NUDIMO VAMA?

Dostava i instalacija kompletne opreme na Vašu lokaciju.
Stručna obuka osoblja (unos artikala i sirovina, rad sa skladištem, izdavaje računa, itd).
Umrežavanje više kasa u jedinstvenu cjelinu te korištenje back office-a za uvid stanja u bilo kojem trenutku.
Telefonska podrška unutar i izvan radnog vremena.
Osigurana podrška i servis u slučaju bilo kojeg kvara.
Otklanjanjanje kvara uglavnom u istom radnom danu.
Praćenje i usklađivanje programa sa svim zakonskim promjenama.


ŠTO FortisPOS NUDI VAMA?

Da bi stekli dojam o količini dostuphih opcija koje pruža FortisPOS sustav za ugostiteljstvo, pogledajte djelomičnu listu najznačajnijih od njih.

Rad na više korisničkih razina (vlasnik, zaposlenik). Upisom šifre program automatski prepoznaje je li korisnik administrator ili konobar.
Korištenje caffe bar i restoranskog moda rada u smislu uključivanja ili isključivanja korištenja konobara, stolova, narudžbi i slično.
Rad s više konobara i detaljna kontrola svakog od njih na način da se mogu konfigurirati prava konobara (kojim opcijama konobar ima pristup, a kojima ne).
Rad sa terasama i grafičkim prikazom stolova. Dostupno je nekoliko različitih vrsta stolova kao i boje koje označavaju je li stol slobodan ili nije. Administrator može sam definirati raspored stolova prema rasporedu u ugostiteljskom objektu.
Korištenje narudžbi sa neograničenim brojem pisača za narudžbe (kuhinja, šank).
Korištenje slijedova prilikom kreiranja narudžbi (aperitiv, predjelo, glavno jelo, itd).
Izdavanje R1/R2 računa.
Rad s različitim načinima plaćanja (gotovina, kartice, itd.).
Opcija računanja ostatka prilikom izdavanja računa.
Mogućnost definiranja popusta na određenu stavku ili cijeli račun.
Opcija izdavanja više računa za jedan stol.
Prebacivanje stavki s jednog stola na drugi stol.
Opcija napomene za račun na grafičkom prikazu terasa i stolova.
Pregled i ispis postojećih računa te po potrebi izmjena načina plaćanja i storniranje računa.
Rad sa svim standardnim POS pisačima.
Ispis izvještaja na POS ili A4 pisač te izvoz u PDF datoteku.
Korištenje bar koda pri ispisu računa.
Korištenje barkod skenera prilikom unosa artikla u račun.
Kontrola i uvid u dobavljače, tvrtke i osobe.
Evidencija nabave upisivanjem primki.
Kontrola skladišta (primke, izdatnice, otpis sirovina).
Uvid u trenutno stanje skladišta te povijest stanja skladišta u bilo kojem trenutku.
Korištenje naručitelja i kontrola virmanskog plaćanja.
Pregled i ispis svih zakonski traženih izvješća.
Praćenje statistike prodaje u određenom satu jednog dana.
Kod većine izvještaja, osim tabličnog, prikazan je i grafički izvještaj.
Kontrola dnevnog pologa gotovine.
Mogućnost grupiranja artikala i sirovina u određene grupe radi praćenja financijskih i materijalnih izvještaja po svakoj grupi posebno.
Korištenje različitih boja i veličina za Touch Screen tipke artikala radi bržeg uočavanja i rada konobara (pogodno za noćne klubove).
Slanje financijskog i materijalnog izvještaja na e-mail.
Mogućnost definiranja radnih sati slijedećeg dana koje spadaju u izvještaj prethodnog dana (pogodno za noćne klubove čije je radno vrijeme nakon ponoći).
Automatsko detektiranje i prebacivanje baze podataka u novu poslovnu godinu.
Mogućnost daljinskog pristupa kasi (potreban pristup internetu) sa bilo kojeg mjesta na svijetu bez znanja i ometanja rada konobara.
Rad s više kasa u mreži pri čemu se sve kase ponašaju kao jedna.
Korisničke upute za rad u elektronskom i papirnatom obliku.
Prilagodljivost poreznim sustavima bez intervencije servisera koristeći automatsku izmjenu PNP i PDV stope poreza za sve artikle u sustavu.
Kompatibilnost sa poreznim i državnim zakonima u smislu poreznih stopa i načina rada programa.

IZVJEŠTAJI KOJE PRUŽA FortisPOS

FortisPOS program za ugostiteljstvo pruža veliki broj izvještaja koji voditelju poslovanja u svakom trenutku pružaju bitne informacije za kvalitetno poslovanje.

Lista artikala, sirovina, konobara, dobavljača i tvrtki.
Lista svih računa za tekuću poslovnu godinu.
Lista računa za određeni dan.
Lista virmana.
Lista računa kreditnih kartica.
Lista računa za pojedinu vrstu plaćanja.
Lista virmana za pojedinu tvrtku.
Lista storniranih računa.
Specifična lista računa koja uključuje filtriranje po konobaru, vrsti plaćanja, tvrtki, osobi, stolu, kasi, artiklu i vremenskom intervalu
Dnevno i periodično financijsko izvješće (po konobarima, načinima plaćanja, grupama artikala, kasama, kategorijama artikala, kategorijama pića (PP-MI-PO) te PDV grupama).
Dnevno i periodično materijalno izvješće prodanih artikala po kategorijama Piće/Hrana/Ostalo i detaljnom ukupnom rekapitulacijom poreza te za svaku grupu posebno.
Dnevno i periodično materijalno izvješće potrošnje sirovine.
Filtrirano materijalno izvješće prodaje artikala koje uključuje filtriranje po konobaru, stolu, vrsti plaćanja, osobi, kasi i vremenskom intervalu.
Knjiga ulaznih računa (URA) za vremenski period ili cijelu poslovnu godinu.
Knjiga izlaznih računa (IRA) za vremenski period ili cijelu poslovnu godinu.
Izvještaj rang liste prodaje artikala.
Izvještaj financijske statističke prodaje po satima.
Izvještaj udjela sirovina u normativima.
Izvještaj knjige normativa.
Izvještaj prodaje određenog artikla po danima.
Knjiga dnevnih prometa.
Liste i rekapitulacije primki, izdatnica i otpisa.
Trenutno stanje skladišta i povijest stanja skladišta na dan i sat.
Lista i izvještaj inventure.
Materijalna kartica određene sirovine.
Izvještaj nabave i utroška određene sirovine za odabrani period.
Izvještaj stanja uplata za virmansku vrstu plaćanja.
Lista dnevnih pologa.
Izvještaj početka rada za svaki radni dan.
Izvještaj aktivnosti konobara.